اعضای هیات تحریریه خبرنامه:

سردبیر: احمد صفاپور(دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان)

خدیجه احمدی آملی  (دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق)

مرضیه شمس یوسفی (دانشگاه گیلان)

احسان ممتحن (دانشگاه یاسوج)

فرشته ملک(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

حسن ملکی(دانشگاه ملایر)

مهرداد نامداری (دانشگاه شهید چمران اهواز)