انجمن ریاضی ایران اولین شماره  خبرنامه را به عنوان نشریه  داخلی خود در آبان ماه 1358 تقدیم اعضای خود کرد. هدف از انتشار خبرنامه ایجاد ارتباط منظم میان اعضای انجمن است. خبرنامه حاوی اخبار داخلی انجمن، اخبار مهم بین‌المللی ریاضی، اخبار کنفرانس‌ها و سمینارهای مهم داخلی و خارجی، و معرفی نشریات ریاضی و سایر اطلاعات مفید است. خبرنامه در آغاز پنج شماره در سال، و در سال‌های بعدی بین دو تا هشت شماره در سال منتشر شده است.

اکنون هیئت تحریریه خبرنامه سعی می‌کند هر سال  چهار شماره از این نشریه را با تغییرات جلد رنگی و گنجاندن عکس‌های مناسب در داخل صفحات و قرار دادن در وب سایت انجمن  به طور منظم منتشر نماید.