انجمن رياضي ايران اولين شماره  خبرنامه را به عنوان نشريه  داخلي خود در آبان ماه 1358 تقديم اعضاي خود كرد. هدف از انتشار خبرنامه ايجاد ارتباط منظم ميان اعضاي انجمن است. خبرنامه حاوي اخبار داخلي انجمن، اخبار مهم بين‌المللي رياضي، اخبار كنفرانس‌ها و سمينارهاي مهم داخلي و خارجي، و معرفي نشريات رياضي و ساير اطلاعات مفيد است. خبرنامه در آغاز پنج شماره در سال، و در سال‌هاي بعدي بين دو تا هشت شماره در سال منتشر شده است.

اكنون هيئت تحريريه خبرنامه سعي مي‌كند هر سال  چهار شماره از اين نشريه را با تغييرات جلد رنگي و گنجاندن عكس‌هاي مناسب در داخل صفحات و قرار دادن در وب سايت انجمن  به طور منظم منتشر نمايد.