از کلیه علاقه مندان به کمک در انجمن ریاضی ایران، خواهشمند است جهت واریز وجه  از طریق کارت به کارت یا واریز به شماره حساب های ذکر شده اقدام گردد و فیش پرداختی همراه مشخصات به ایمیل انجمن

iranmath@ims.ir

ارسال یا در اختیار نماینده انجمن در دانشگاه خود قرار گیرد.

  • شماره کارت بانک تجارت به نام انجمن ریاضی ایران : ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۵۶۸۴۲
  • شماره حساب: 296252824 بانک تجارت شعبه کریم‌خان زند غربی کد ۰۰۳۷
  • شماره شبا: IR060180000000000296252824