خانم دکتر فائزه توتونیان (نماینده انجمن و رئیس هیأت امنا)

آقای دکتر ابوالفضل رفیع‌پور

خانم دکتر سهیلا غلام آزاد

خانم دکتر زهرا گویا

آقای دکتر مهرداد نامداری