برخی انگیزه ها و دلایل اولیه طرح ایجاد کمیته بانوان:

  1.  پایین بودن  آمار فعالیت های اجرایی بانوان ریاضیدان در انجمن ریاضی ایران، از جمله در شورای اجرائی، در هیات تحریریه مجله ها، کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس ها، سمینارها، و مسابقات، سخنرانان مدعو یا حتی شرکت کننده در گردهمایی هایی انجمن.
  2.  انجمن های ریاضی معتبر دنیا از سال 1865 میلادی با راه اندازی کمیته های بانوان به اموری چون بررسی مشکلات آنان، تشویق ایشان به فعالیت، و معرفی بانوان برجسته پرداخته اند. از جمله این انجمن ها می توان به انجمن ریاضی لندن (1865)، انجمن زنان امریکا در ریاضیات (1971)، انجمن ریاضی اروپا (1986)، انجمن ریاضی کانادا (1992) و انجمن ریاضی استرالیا (2013)، اشاره نمود. اتحادیه بین المللی ریاضیدانان (IMU) نیز در سال 2015 کمیته بانوان ریاضیدان (CWM) را تشکیل داد.
  3.  اگر چه تاریخ چندهزار ساله فعالیت و ارج نهادن به بانوان در ایران، حاکی از تفاوت برخی مسائل بانوان ریاضیدان در ایران با دیگر کشورها است، ولی لزوم ارتباط انجمن ریاضی با تشکل های بانوان انجمن های ریاضی دنیا، و اهمیت نمود تعداد و حضور بانوان ریاضیدان ایران به دنیا، و جذب اعتبارهایی که آن مجامع به فعالیت های علمی بانوان ریاضیدان اختصاص می دهند، از دیگر انگیزه های پیشنهاد تشکیل شاخه بانوان بوده است.
  4.  ارتباط و جذب منابع مالی که در ایران از مراکزی چون معاونت ریاست جمهوری در امور زنان، معاونت وزارت علوم در امور زنان، و حتی معاونان روسای دانشگاه ها در امور زنان از مزایای دیگر حضور مستدام بانوان در فعالیت های انجمن ریاضی خواهد بود.


پیشنهاد تشکیل شاخه بانوان انجمن ریاضی ایران در سال 1393 در چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور (در دانشگاه سمنان) به شورای محترم اجرائی وقت انجمن ریاضی ایران ارائه شد. پس از آن با ماموریت هایی که شوراهای محترم اجرایی انجمن دادند، مطالعات، بحث ها، جلسات، میزگردها، و دو گردهمایی بانوان به منظور بررسی این پیشنهاد برگزار شدند. گردهمایی روز قبل از چهل و هشتمین کنفرانس نیز به همین منظور و با حضور حدود 50 نفر از بانوان، و آقایان ریاضیدان، از جمله برخی از اعضای شورای محترم اجرائی انجمن، با موفقیت و با حمایت مالی دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد. در نهایت، این نتیجه حاصل شد که در موقعیت حاضر به جای ایجاد شاخه بانوان “کمیته بانوان” تشکیل شود. این کمیته با ماموریت هایی که از طرف شورای اجرایی برای آن تعیین می شود، با هدف شناسایی، تشویق، و فعال تر کردن بانوان ریاضیدان ایران در جهت پیشبرد اهداف انجمن ریاضی ایران فعالیت خواهد نمود.


نکات پایانی در خصوص  دغدغه های برخی ریاضیدانان در مورد ایجاد کمیته بانوان:

  1.  شاخه بانوان قرار نیست به عنوان انجمن یا تشکلی مجزا از انجمن ریاضی ایران فعالیت کند، بلکه به عنوان شاخه ای از انجمن ریاضی و در  راستای اهداف انجمن و تقویت آن تشکیل می شود. امیدواریم با استفاده بیشتر از نیروهای بانوان ریاضیدان فعال و علاقمند سرعت پیشبرد اهداف انجمن را دوچندان نماییم.
  2.  اهداف غیر منطقی تفکیک جنسیتی در این شاخه مطرح نیست، برعکس هدف آن تشویق بانوان به پیوستن به فعالیت های اجتماعی ریاضی و خروج از گرداندن امور به صورت تک جنسیتی است.
  3.  قرار نیست این کمیته، بانوان را مجبور به فعالیت کند؛ بلکه قرار است تمهیداتی برای تشویق و تسهیل فعالیت اجتماعی آنان در جامعه ریاضی بیاندیشد. به عنوان نمونه، اگر در کنفرانسهای ریاضی محلی برای نگهداری کودکان درنظر گرفته شود، بانوان عضو هیات علمی دارای کودک خردسال نیز قادر به شرکت در کنفرانس خواهند بود.
  4. امید داریم با ایجاد ارتباط شاخه بانوان با تشکل های جهانی بانوان ریاضیدان، اعتبارهای مالی خوبی برای پشتیبانی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی بانوان ریاضیدان ایران جذب شود.
مطالب مرتبط:

بانوان ریاضیدان ایران، نیمه خاموش، خبرنامه انجمن ریاضی ایران، شماره 151، بهار 1396.