سخنرانی پروفسور امیدعلی کرم‌زاده در پنجمین گردهمایی کمیتهٔ بانوان انجمن ریاضی

(۱۰ شهریور ۱۴۰۰)