دوازدهمین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران امروز، 8 تیرماه برگزار می شود

ساعت 19:30 به وقت تهران در روز چهارشنبه 8 تیرماه 1401، دوازدهمین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران توسط دکتر سید سام نریمان (دانشگاه پردو) در زمینه

”Bounded and Unbounded Cohomology of Diffeomorphism and Homeomorphism Groups”

در زوم به آدرس زیر برگزار می شود:

Link1:https://purdue-edu.zoom.us/j/93733254736?pwd=c1YvVEFZdEd2eVBkcWVPN3djZEg5UT09

Meeting ID: 937 3325 4736

Passcode: 987883

 

چنانچه ظرفیت زوم به تکمیل رسید و کسانی موفق به حضور نشدند سعی در پخش سخنرانی در

Link2: https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-ejp-dim-y8w

خواهیم کرد ولی توجه داشته باشید که به دلایل مختلف (از جمله استفاده سخنران از iPad و مشکل BBB با سیستم عامل iOS) این پخش دارای کیفیت خوبی نخواهد بود. لذا خواهشمندیم فقط در صورت عدم دسترسی به زوم به سامانه بعدی تشریف ببرید.

 

دومین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران برگزار می‌شود

سخنرانی‌های ماهانه انجمن ریاضی ایران راه اندازی شد.