جلسه فرهنگ و اندیشه ریاضی در تاریخ 18 مهرماه 1398 در دبیرخانه انجمن برگزار شد.

روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه اولین جلسه اعضای هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی در دوره جدید ۱۳۹۸- ۱۴۰۱ با حضور آقایان دکتر جهانی پور از دانشگاه کاشان، دکتر رحیمی از دانشگاه مراغه، دکتر ریحانی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتر علیخانی از دانشگاه یزد، دکتر ممقانی از دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر شاهرخ اسماعیلی از دانشگاه کردستان و مدیر مسئول مجله جناب آقای دکتر ایرانمنش در دفتر انجمن ریاضی ایران برگزار شد. سه نفر دیگر از اعضای هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، آقایان دکتر غلامزاده محمودی از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر محمدیان از دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر ممتحن از دانشگاه یاسوج، به دلیل عدم حضور در تهران به صورت واتساپ همزمان در جریان جلسه قرار گرفتند. در این جلسه، ابتدا دکتر ایرانمنش گزارشی از روند انتخاب اعضای جدید مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی در جلسه اخیر شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران ارائه داد و سپس دکتر جهانی پور گزارشی از دوره سه ساله قبلی ارایه کرد. در ادامه مطابق آیین نامه مجله فرهنگ و اندیشه، انتخاب سردبیر، مدیر اجرایی و ویراستار ارشد صورت پذیرفت که به ترتیب آقایان دکتر جهانی پور، دکتر ممقانی و دکتر ممتحن به عنوان سردبیر، مدیر اجرایی و ویراستار ارشد به اتفاق آرا (۹ رای از ۹ نفر) انتخاب شدند.