گزارش «اولین همایش ریاضیات، جذابیت‌ها و چالش‌های آن»

گزارش «اولین همایش ریاضیات، جذابیت‌ها و چالش‌های آن»

 

گزارش «چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی ریاضیات زیستی »

گزارش «چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی ریاضیات زیستی »

گزارش نشست هم‌اندیشی «یزد، المپیاد، فرصت‌ها و چالش‌ها»

گزارش نشست هم‌اندیشی «یزد، المپیاد، فرصت‌ها و چالش‌ها»

گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگاه تبریز

گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگاه تبریز

گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»

گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌ مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار