گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»

گزارش «اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی»

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌ مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

 

بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی‌پور: برندگان پنجمین دورۀ جایزۀ رجبعلی‌پور

بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی‌پور: برندگان پنجمین دورۀ جایزۀ رجبعلی‌پور

 

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »

گزارش «نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها»

گزارش «نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها»

گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»

گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»

 

گزارش «میزگرد چالش‌های نوپدید در آموزش ریاضی»

گزارش «میزگرد چالش‌های نوپدید در آموزش ریاضی»