ارائهٔ سخنرانی پروفسور Roy ، توسط خانم دکتر دانشخواه

(سومین گرامی‌داشت روز زنان در ریاضیات – 22 اردیبهشت 1400)

برای مشاهده بهتر، لطفا از حالت تمام صفحه استفاده کنید