ارتقای جایگاه بولتن انجمن ریاضی ایران به JCR-Q2

با تلاشهای بی‌شائبه اعضای محترم هیئت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران و به‌ویژه مدیریت موثر سردبیر آن، آقای دکتر مجید گازر، این مجله امسال به چارک دوم فهرست JCR در Web of Science (Clarivate) ارتقا پیدا نمود.

علاوه بر این، سطح کیفی مقالات نیز رو به افزایش است. برای مثال، برای اولین بار (بر اساس MathSciNet) به یکی از مقالات بولتن در مقاله‌ای  در سال ۲۰۲۳ با عنوان Machine Learning and Invariant Theory  در Notices of American Mathematical Society (اینجا را کلیک کنید) ارجاع داده شده است.

این موفقیت را به اعضای تحریریه مجله و جامعه ریاضی کشور تبریک عرض می نماییم.

محمد صال مصلحیان
مدیر مسئول بولتن