برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران (از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳)

برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل در مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب اعضای انجمن حاضر در جلسه رسید.

 • تعامل با نهادهای آموزشی کشور در راستای ارتقای سطح ریاضیات مدرسه ای و دانشگاهی

 • تعامل با نهادهای پژوهشی کشور در راستای ارتقای سطح پژوهش‌های ریاضی

 • تلاش برای ارتباط بیش از پیش تحقیقات ریاضی با نیازهای جامعه و صنعت

 • تلاش برای همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های برجسته بین المللی

 • تأمین حق عضویت در گروه چهار اتحادیه جهانی ریاضی

 • تلاش برای ارتقای تأثیرگذاری کمیته بانوان انجمن

 • ارتباط مستمر با گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها

 • تعامل با نمایندگان انجمن ریاضی ایران در دانشگا‌ه‌ها

 • تلاش برای افزایش اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز داخل و خارج از کشور

 • برگزاری مسابقات ریاضی دانشجویی کشور در سطح بین‌المللی

 • تقویت همایش‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن ریاضی ایران

 • به روزرسانی آئین‌نامه‌های جوایز انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای جایگاه بولتن انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای جایگاه مجله انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای جایگاه فرهنگ و اندیشه ریاضی

 • تلاش برای ارتقای جایگاه خبرنامه انجمن ریاضی ایران

 • ارتباط با طرح‌های مربوط به تاریخ ریاضیات ایران

 • ارتقای سایت انجمن ریاضی ایران

 • جذب کمک‌های مردمی برای صندوق حامیان انجمن

 • تأمین هزینه‌های انجمن