جلسه کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، بیست و هفتمین جلسه کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به ریاست آقای دکتر محمدرضا عارف (رئیس کمیسیون) در فرهنگستان علوم برگزار شد.
در این جلسه آقایان دکتر محمد صال مصلحیان رئیس انجمن ریاضی ایران و عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان، دکتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان، دکتر جعفر توفیقی رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان، دکتر مگردیچ تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان، دکتر محسن محمدزاده عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان، دکتر پرویز جبه دار مارالانی عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان، دکتر سعید سهراب پور عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان، دکتر علی رجالی عضو حقیقی کمیسیون، دکتر طاهر قاسمی هنری همکار مدعو گروه علوم پایه فرهنگستان، دکتر فرشید عبداللهی عضو شورای اجرائی انجمن و خانم دکتر نسرین سلطانخواه عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان، به صورت حضوری و برخط شرکت داشتند.

ابتدا آقای دکتر عارف رئیس کمیسیون ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابت حضور در جلسه کمیسیون، در سخنانی به اهداف و فعالیتها و برنامه های کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور که بیش از یک دهه است که با همکاری دو گروه علوم مهندسی و علوم پایه فرهنگستان و انجمنهای علمی مرتبط بخصوص انجمن ریاضی و انجمن آمار و با موافقت ریاست فرهنگستان و مجمع عمومی، در فرهنگستان علوم تشکیل شده است، اشاره کرد و برخی اقدامات اثربخش کمیسیون برای رفع چالشها و مشکلات را برشمرد.

در ادامه جلسه آقای دکتر تومانیان عضو پیوسته و رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان برخی فعالیتهای کمیسیون و مهمترین مشکلات ریاضی و بطور کلی علوم در سطح مدرسه و دانشگاه را برشمرد.

سپس آقای دکتر محمد صال مصلحیان ضمن اشاره به پدیده مهاجرت مغزها که آسیب‌های جبران ناپذیری در آینده نزدیک به کشور وارد خواهد آورد به وضعیت نامناسب سطح کیفی دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه‌ها و وضعیت نامناسب کیفی و کمی آموزشی در مقطع متوسطه اشاره نمود و بر نقش انجمن ریاضی ایران به عنوان اصلی‌ترین متولی ریاضیات کشور تأکید نمود.

پس از آن هریک از استادان حاضر در جلسه دغدغه ها و نگرانیهایشان را پیرامون مسائل آموزش عالی بخصوص در رشته های علوم پایه بیان کردند. اجرای کامل آمایش آموزش عالی در دانشگاهها و مدارس عالی دولتی و غیر دولتی به طور یکسان بخصوص در تحصیلات تکمیلی؛ کاهش ظرفیت رشته هایی که متناسب با نیاز جامعه نیستند؛ عدم پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مدارس آموزش عالی که از حداقل شرایط آموزشی برخوردار نیستند؛ بازنگری در آیین نامه ایجاد رشته تحصیلی و اجرای آن در تمام دانشگاهها بطور یکسان و حذف پردیسها؛ بازنگری در آِیین نامه ارتقا و آیین نامه ترفیع و توجه بیشتر به ارزیابیهای کیفی و محتوایی؛ کاهش ارزیابی آزمون تستی در تحصیلات تکمیلی و اهمیت دادن به مصاحبه علمی و سوابق تحصیلی؛ تقویت انجمنهای علمی و حذف نظارتهای مالی اداره دارایی و اختصاص مکان مناسب و حمایت از پرداخت حق عضویت در مجامع بین المللی و بالاخره مسائل مربوط به دانشگاه فرهنگیان، از جمله موارد مطرح شده در جلسه بود.

آقای دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از شنیدن دغدغه ها و نظرات اعضای کمیسیون، ضمن تشکر از دعوت فرهنگستان و کمیسیون و ابراز خوشوقتی از حضور در جمع استادان برجسته و مجرب کشور که هرکدام از سرمایه های این کشور هستند، به بیان فعالیتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه هایی که وزارتخانه برای حل بسیاری از چالشهای مطرح شده توسط استادان، پیش بینی کرده است، بخصوص برنامه های وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه، پرداخت. ایشان در ادامه با اشاره به اتاقهای فکری که در وزارت علوم تشکیل شده است، اظهار داشت که وزارت علوم برای تحقق برنامه های خود جهت اعتلای هرچه بیشتر نظام آموزش عالی کشور، از رهنمودهای کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان حتما و به طور ویژه استفاده خواهد کرد.

مأخذ:

https://www.isna.ir/news/1402032012669/جلسه-کمیسیون-پیشبرد-ریاضیات-فرهنگستان-علوم-با-حضور-وزیر-علوم