برنده سیزدهمین جایزه آنالیز تابعی ۲۰۲۳

در افتتاحیه هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در دانشگاه قزوین، در ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، برنده سیزدهمین دوره جایزه آنالیز تابعی معرفی شد و به وی گواهي و بن خرید کتاب از انتشارات اشپرینگر/ برکهاوزر (۲۰۰ یورو) اهدا گردید.

برنده این دوره خانم دکترشیرین معین (دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان تحت راهنمایی آقای دکتر محمود منجگانی) با مقاله منتخب

 • Johnston, Nathaniel; Moein, Shirin; Pereira, Rajesh; Plosker, Sarah. Absolutely k-incoherent quantum states and spectral inequalities for the factor width of a matrix. Phys. Rev. A106 (2022), no. 5, Paper No. 052417.

و ۴ مقاله دیگر در

Electron. J. Linear Algebra, J. Math. Anal., Appl., Bull. Malays. Math. Sci. Soc., J. Math. Phys.

در بین ۲۲ نامزد انتخاب گرديدند. اطلاعات تکمیلی در winner.pdf قابل مشاهده است.

اعضای تیم داوری از بین اعضای تحریریه مجلات بین المللی معتبر به شرح زیر انتخاب گردیده بودند.

 • Shavkat Ayupov (Uzbekistan): Adv. Oper. Theory, Uzbek Math. J.

 • Tomas Dominguez Benavides (Spain): J. Math. Anal. Appl., Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A, J. Fixed Point Theory Appl., Adv. Fixed Point Theory

 • Jose Bonet Solves (Spain): Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Mat. RACSAM, Banach J. Math. Anal., J. Math. Anal. Appl., Math. Vesnik, Funct. Approx. Comen. Math., Mediterr. J. Math.

 • Andreas Defant (Germany): Math. Nachr, Comment. Math.

 • Gilles Godefroy (France): Mediterr. J. Math., Comment. Math., Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin, North-West. Eur. J. Math.

 • Deguang Han (USA): Oper. Matrices, Banach J. Math. Anal.

 • Anthony To-Ming Lau (Canada): Math. Bull., Sci. Math. Jpn., Ann. Funct. Anal., Fixed Point Theory Appl.

 • Antonio M. Peralta (Spain): J. Math. Anal. Appl., Khayyam J. Math., Banach J. Math. Anal.

 • Peter Semrl (Slovenia): Linear Algebra Appl (Editor-in-chief), Linear Multilinear Algebra, Oper. Matrices, Ann. Funct. Anal.

 • Adam Skalski (Poland): Glasg. Math. J., Studia Math., Banach Center Publications, Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top., Dissertationes Math.

 • Ilya M. Spitkovsky (USA): Integral Equations Operator Theory, Oper. Matrices, Spec. Matrices, J. Inf. Syst. Sci., Ann. Funct. Anal., Armenian J. Math., Electron. J. Linear Algebra

 • Fedor Sukochev (Australia): Banach J. Math. Anal., J. Math. Mech. Comput. Sci., Uzbek Math. J., Indag. Math. (N. S.), Positivity.

برندگان دوره های قبل در  لینک زیر قابل مشاهده هستند:

https://prof.um.ac.ir/moslehian/awards-and-honors.html