تشکیل کمیته برنامه‌ریزی درسی در انجمن ریاضی ایران

با تصویب شورای اجرائی انجمن، «کمیته برنامه‌ریزی درسی انجمن» با هدف رصد، ارزیابی، اصلاح یا تدوین برنامه‌های درسی در تمام مقاطع دانشگاهی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا) تشکیل گردیده است.