فراخوان دومین جایزه مریم میرزاخانی 1401

به استحضار می رساند که به منظور تشویق و ایجاد علاقه و انگیزه در بانوان ریاضیدان کشور، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران جایزه‌ای با عنوان جایزه مریم میرزاخانی را به بانوان ریاضیدان کشور که کارهای پژوهشی ارزنده‌ای داشته باشند، اختصاص داده است. این جایزه هر سال، در روز تولد زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی (22 اردیبهشت ماه) که به همت کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در جهان به نام  روز زنان در ریاضیات نامگذاری شده است، اهدا می‌شود.

فراخوان دومین جایزه مریم میرزاخانی

فرم مشخصات نامزدهای دریافت جایزه مریم میرزاخانی (فایل word)

فرم مشخصات نامزدهای دریافت جایزه مریم میرزاخانی (فایل pdf)