در مورد حل سوالات سری دوم

با سپاس، اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند. پاسخ‌های درستی که با زی‌پرشین تایپ شده اند در اینجا قرار داده می شود:

محمدرضا فعال شیرکده لینک حل (مسائل ۱،۲،۳،۴)

آریان فهیمی مسائل ۱ و ۳ و ۴ و ۵

مهدیس امامی مسائل ۱ و ۲ و ۵

اسرا پرداختی مسائل ۱ و ۲ و ۴

سید امیر حسینی  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

علیرضا نیاکان  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

امین کشاورز مسائل ۲ و ۳ و ۴

علی اسکاش مسائل ۲ و ۴

جواد قره‌باغی مسألهٔ ۳