چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات 22 اردیبهشت برگزار می‌شود

چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات 22 اردیبهشت از طریق لینک زیر از ساعت 18 تا 20 برگزار می‌شود.

https://meetingvc.iust.ac.ir/cwmd4

برای دریافت برنامه مراسم کلیک نمایید.