بنا به درخواست تعدادی از دانشگاه‌ها، مهلت ثبت نام مسابقه ریاضی برای آخرین بار تا 23 اسفند تمدید شد.
چنانچه تاکنون نسبت به ثبت‌نام تیم آن دانشگاه برای مسابقه (و پرداخت هزینه‌های مربوط) اقدام نشده است، خواهشمند است دستور فرمایید در مهلت مقرر نسبت به معرفی تیم آن دانشگاه اقدام گردد.
با سپاس
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران