فراخوان معرفی نامزد برای گروه دبیران بولتن انجمن ریاضی ایران

با توجه به نزدیک بودن پایان دوره اعضای گروه دبیران (هیأت تحریریه) بولتن انجمن ریاضی ایران و ضمن سپاس فراوان از تلاش‌های موثر سردبیر و گروه محترم دبیران جاری، نامه زیر در خصوص معرفی نامزدهای هیات تحریریه به دانشکده‌های علوم ریاضی/ گروه ریاضی ارسال شده است:

فراخوان

لینک به آیین نامه بولتن انجمن ریاضی ایران