اعضای محترم انجمن ریاضی ایران
به اطلاع می رساند؛ دبیرخانه انجمن از هفده ام تا سی ام شهریور ماه در تعطیلات تابستانی است.
پس از این تاریخ پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
با آرزوی سلامتی🍃
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران