انتصاب دکتر فاطمه پنجه علی بیک بعنوان عضو هیات تحریریه ی ژورنال معتبر ETNA
۷ تیر ۱۴۰۰

سرکار خانم دکتر فاطمه پنجه علی بیک، استاد تمام آنالیز عددی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، بعنوان عضو هیات تحریریه‌ی ژورنال

Electronic Transactions on Numerical Analysis (ETNA)

منصوب شده‌اند. لوتآر رآیخل، آردِن رآتِن و ریچارد ورگا، سه استاد دانشگاه ایالتی کِنت۱ در آمریکا، بنیانگذار ETNA بوده و اولین شماره‌ی آن را در سال ۱۹۹۳ منتشر کردند. هدف ETNA چاپ باکیفیت ترین مقاله‌های شامل آخرین پیشرفت‌های قابل توجه در آنالیز عددی و محاسبات علمی می‌باشد. در حال حاضر، بجز دانشگاه ایالتی کنت، انستیتو یوهان رآدون برای ریاضیات کاربردی و محاسباتی در آکادمی علوم اتریش۲ نیز در انتشار ژورنال مشارکت دارد. ETNA  ژورنالی کاملاً الکترونیکی است که مقالات را به محض پذیرش به صورت رایگان برای خوانندگان بر روی وبسایت خود منتشر کرده و از نویسنده نیز هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. هزینه‌های ژورنال را از ابتدا تاکنون، دانشگاه ایالتی کنت پرداخته است. مقاله‌های منتشر شده در ETNA در Reviews Mathematical انجمن ریاضی آمریکا و zbMATH انجمن ریاضی اروپا مرور می‌شوند. فهرست کامل اسامی اعضای فعلی هیات تحریریه ی ETNA در آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://etna.mcs.kent.edu/editors/

این فهرست شامل جمعی از بزرگان آنالیز عددی دنیا همچون برنْد بکِرمَن (لیل)، میکله بنزی (SNS ایتالیا)، داریو بینی (پیزا)، کلود برژینسکی (لیل)، فرویلان دوپیکو (مادرید)، یوسف سعد (مینسوتا)، دَنیل شیلد (تِمپِل)، اندی وَتِن (آکسفورد)، اولوف ویدلوند (نیویورک) و دیگران می‌باشد.

دکتر پنجه علی بیک تحصیلات خود را در دانشگاه ولی عصر رفسنجان و دانشگاه کرمان گذرانده اند و زمینه ی تخصصی ایشان جبرخطی عددی می باشد. دکتر پنجه علی بیک یک دوره ی فرصت مطالعاتی را در دانشگاه اِموری ایالات متحده سپری کرده و دارای همکاری‌های متعددی با پژوهشگران برجسته‌ی غربی می باشند. اطلاعات بیشتر در مورد ایشان در وبسایت زیر موجود است:

http://beik.faculty.vru.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=142

قابل ذکر است که دکتر پنجه علی بیک از سال ۱۳۹۸ تاکنون بعنوان عضو هیات تحریریه ی بولتن انجمن ریاضی ایران که توسط اشپرینگر چاپ می شود، خدمت کرده اند. افتخار عضویت در هیات تحریریه‌ی ETNA بعنوان اولین ریاضیدان ایرانی را به دکتر پنجه علی بیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، اعضای انجمن ریاضی ایران و بطور خاص به بانوان و جوانان عضو انجمن تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت در ETNA و دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای را داریم.

Kent State University1

Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics of the Austrian Academy of 2Sciences (RICAM)