سرکار خانم دکتر ملیحه یوسف زاده، به عنوان اولین برنده جایزه مریم میرزاخانی انتخاب شدند.

سرکار خانم دکتر ملیحه یوسف زاده عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، به عنوان اولین برنده جایزه مریم میرزاخانی انتخاب شدند.
این لوح همزمان با روز جهانی ریاضیات در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ایشان اهدا گردیده است.
این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

پ.ن. گزارش کامل تری از این خبر به زودی در سایت و کانال انجمن قرار می گیرد.