اطلاعیه و پوستر پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ریاضی ایران

برای دریافت اطلاعیه شماره 1 کلیک کنید.

لینک کنفرانس: https://aimc52.uk.ac.ir/