خبرنامه انجمن ریاضی ایران آماده دریافت و انتشار دیدگاه‌ها و نقد و نظرات اعضای محترم جامعه ریاضی ایران در خصوص مسائل مبتلا به جامعه ریاضی و همچنین ترجمه مقالات عمومی و کوتاه از منابع معتبر ریاضی جهان است.

iranmath@ims.ir

با احترام
هیات تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران