سخنرانی‌های ماهانه انجمن ریاضی ایران راه اندازی شد. انجمن ریاضی ایران زین پس آخرین یکشنبه هر ماه سخنرانی ماهانه خواهد داشت که اولین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی با عنوان «مقدمه ای بر نظریه توپولوژیک گراف‌ها» در روز یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 17:00 برگزار خواهد شد.

برای مشاهده چکیده اولین سخنرانی کلیک نمایید.