معرفی برندگان ششمین دوره جایزه ابوریحان بیرونی

بر اساس اعلام روابط عمومی فرهنگستان علوم، برندگان ششمین دوره جایزه ابوریحان بیرونی ویژه پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور، منتخب  فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ معرفی شدند.  بنا بر این خبر، آقایان دکتر ایمان ستایش، متولد ۱۳۶۲، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس و  دکتر سجاد لکزیان، متولد ۱۳۶۱، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان پژوهشگران جوان برجسته ریاضی ایران در سال ۱۳۹۹ معرفی شدند. 

لینک خبر

انجمن ریاضی ایران کسب این افتخار ارزشمند را به این همکاران جوان تبریک  گفته و برای ایشان موفقیت های بیشتری را آرزو دارد.