🏴🏴بازگشت همه به سوی خداست 🏴🏴

با کمال تاسف و تأثر با خبر شدیم سرکار خانم دکتر فائزه توتونیان، عضو محترم شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، در غم از دست دادن همسر محترم شان جناب آقای دکتر غلامرضا بهار وحدت، به سوگ نشسته اند.

 شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران این فقدان تأثر انگیز را از سوی خود و اعضای جامعه ریاضی ایران خدمت این استاد گرانقدر و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم آمرزش الهی و علو درجات و برای بازماندگان محترم خصوصا همسر بزرگوار شان، صبر و اجر آرزو دارد. 

شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

۲۳ مرداد ۱۳۹۹