‏دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، 26-29 مرداد ماه 1399  (به صورت مجازی) در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود

به استناد بخشنامه شماره 26565 و مورخ 1399/02/23 وزارت علوم مبنی بر اینکه در دوران کرونا همایش‌های علمی کشور می‌توانند به صورت مجازی تشکیل شوند و بر اساس تصمیمات کمیته‌های علمی و اجرایی دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن و هماهنگی‌های بعمل آمده با انجمن ریاضی ایران، زمان برگزاری سمینار (به صورت مجازی)، از یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ لغایت چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹ تعیین گردید.