برگزاری مجمع عمومی کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی  

بر اساس اطلاعیه قبلی، کمیسیون بینالمللی تدریس ریاضی (ICMI) تصمیم گرفت برگزاری چهاردهمین کنگره بین‌المللی آموزش ریاضی (ICME-14) را به تابستان سال 2021 میلادی منتقل نماید؛ اما بر اساس تصمیم اخیر این کمیسیون، جلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید کمیته اجرایی، به صورت مجازی در تابستان امسال برگزار گردد. افراد منتخب، از ابتدای ژانویه 2021 میلادی کار خود را به عنوان اعضای جدید کمیته اجرایی بین المللی، آغاز خواهند کرد. جزییات بیشتر درباره نحوه برگزاری انتخابات به صورت مجازی، در خبرهای بعدی، اطلاع رسانی خواهد شد.

ابوالفضل رفیع پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و نماینده انجمن ریاضی ایران در کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی