دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در نظر دارد مدرسه تابستانی با همکاری سیمپا در موضاعات زیر در بازه ۲۵-۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ برگزار نماید.
Spectra in Riemannian and Symplectic  geometry
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام و درخواست کمک هزینه مالی جهت شرکت در این رویداد به آدرس زیر مراجعه کنند
اسماعیل اسدی
دبیر مدرسه سیمپا