ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در روزهای 14 و 15 اسفند ماه 1398 در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. محورهای این همایش دستاوردهای نوین و کاربردهای مهم آنالیز تابعی، فضاهای توپولوژیک برداری، هندسه فضاهای باناخ، نظریه تقریب، آنالیز تابعی غیرخطی، آنالیز هارمونیک، نظریه عملگرها، نظریه نمایش،  نظریه معادلات دیفرانسیل می‌باشد. در این سمینار تاکنون حدود  60 تن ثبت نام نموده‌اند و 8 مدعو خارجی و 4  مدعو داخلی دعوت شده‌اند.

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1398/10/30 و اعلام نتایج داوری مقالات در تاریخ  1398/11/15 می‌باشد

جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانید به سایت سمینار به آدرس ششمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن مراجعه نمایید.

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن