جلسه نمایندگان انجمن ریاضی ایران و شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم با آقای دکتر خاکی صدیق معاون محترم آموزشی وزارت علوم، امروز سه‌شنبه 14 آبان 1398 برگزار شد.
در این جلسه دغدغه‌های انجمن ریاضی ایران و شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم پیرامون پیشبرد ریاضیات کشور بیان گردید و در مورد استفاده از پتانسیل دانشگاه‌های کشور در تربیت دبیر و همکاری با دانشگاه فرهنگیان در این زمینه بحث و گفتگو شد و قرار شد که جلسه مشترکی با آقای دکتر خنیفر ریاست دانشگاه فرهنگیان برگزار شود.