روز شنبه ۶ مهر ۹۸ جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نمایندگانی از انجمن ریاضی و فرهنگستان علوم راجع به دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.

روز سه‌شنبه نهم مهرماه ساعت یک و نیم بعدازظهر به دعوت آقای دکتر زاهدی رییس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس، دکتر واعظ پور (رئیس انجمن ریاضی) به اتفاق آقایان دکتر تومانیان (رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم) و دکتر ایرانمنش و خانم دکتر سلطانخواه در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور یافتند.

این جلسه کمیسیون که در جلسه قبلی با آقای دکتر زاهدی هماهنگ شده بود علاوه بر حضور اعضای کمیسیون؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل امور اداری آن و معاون آموزشی وزیر علوم و مدیر کل استخدامی ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. اگر چه موضوع بحث کمیسیون نحوه تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش بود ولی نمایندگان انجمن توانستند موضوعات و چالش‌های مربوط به دانشگاه فرهنگیان را مطرح کنند که خوشبختانه بسیار مؤثر بود. رئیس کمیسیون از رئیس دانشگاه فرهنگیان خواست که حتماً جلسه دیگری با نمایندگان انجمن ریاضی و فرهنگستان علوم داشته باشد و صحبت‌ها و انتقادات و پیشنهادات انها را بررسی کند. علاوه بر این قرار شد جلسه مشترکی با معاون آموزشی وزیر آموزش عالی و رئیس دانشگاه فرهنگیان برگزار گردد و در مورد اجرای ماده ۲۸ و دیگر راهکارهای همکاری مشترک بحث شود. همچنین با هماهنگی معاون آموزشی وزیر علوم قرار شد جلسه‌ای با حضور دکتر ذکایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم داشته باشند و موضوع را بررسی کنند.