سمینار تحولات جدید در ریاضی و فیزیک در تاریخ 25 مهرماه 98 در فرهنگستان علوم برگزار می‌شود

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 مهرماه 1398 سمینار نیم روزه  تحت عنوان « تحولات جدید در ریاضی و فیزیک»   برگزار می‌کند.

برای دریافت برنامه سمینار به لینک زیر مراجمعه نمایید.

 برنامه سمینار