نهمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران 10 بهمن سال 97 در سالن دکتر حسنی دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور نمایندگان انجمن ریاضی ایران در دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

گزارش تکمیلی