انجمن ریاضی ایران به اتفاق شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم طرع اصلاح کنکور را برای دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمودند.

برای دریافت فایل طرح اصلاح کنکور کلیک نمایید.