یکصد و پنجاه دومین شماره خبرنامه انجمن ریاضی ایران منتشر شد. جهت دریافت فایل PDF روی دکمه زیر کلیک کنید: