دعوت کمیته زنان در ریاضیات (CWM) به مشارکت در پروژه

کمیتهٔ زنان در ریاضیات (CWM) از بانوان فعال در حوزهٔ ریاضیات در سراسر جهان، جهت مشارکت در پروژه
“Words of Women in Mathematics in the Time of
Corona” دعوت به عمل آورده است.

برای مطالعهٔ این دعوت‌نامه لطفا اینجا کلیک کنید.