کارگاه آموزشی ریاضیات، مختص دبیران استان گیلان، با موضوع منطق و نظریهٔ مجموعه‌ها، در تاریخ 99/9/12 با همکاری کمیته بانوان انجمن ریاضی برگزار شد.