اعضای هیات تحریریه نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی:

سردبیر:  روح الله جهانی پور(دانشگاه کاشان)

ویراستار ارشد: احسان ممتحن (دانشگاه یاسوج)

مدیر اجرایی:  محمد جلوداری ممقانی (دانشگاه علامه طباطبایی)

شاهرخ اسماعیلی (دانشگاه کردستان)

ابراهیم ریحانی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی)

اصغر رحیمی (دانشگاه مراغه)

سعید علیخانی (دانشگاه یزد)

محمد غلامزاده محمودی (دانشگاه صنعتی شریف)

رستم محمدیان (دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

از طریق سامانه   mct.iranjournals.ir   می‌توانید به شماره‌های این مجله دسترسی پیدا کنید و مقالات خود را ارسال فرمایید.