حامیان انجمن

موسسات و نهادهای زیر با کمک‌ها و پشتیبانی‌های خود از فعالیت‌های انجمن ریاضی ایران حمایت کرده‌اند. شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از این حمایت‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزار است.

شهرداری منطقه  6 تهران

شهرداری منطقه  6 تهران، ساختمان واقع در پارک ورشو  تهران را به دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تخصیص داده است.

معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

این معاونت در تامین هزینه‌های ممیزی و اجرای پروژه‌ها کمک‌های موثری را به انجمن نموده که قابل تقدیر و تشکر است.

کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

این کمیسیون هر ساله مبلغی را به عنوان کمک بلاعوض به هر کدام از انجمن‌های علمی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد.

اعضای حقوقی

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیر در دوره ذکر شده با پرداخت حق عضویت حقوقی، از انجمن ریاضی ایران حمایت کرده اند. از روئسا، مسئولان و نمایندگان انجمن در این موسسه‌ها قدردانی می‌شود

  اعضای حقوقی دوره مهرماه 1395 تا مهرماه 1396

دانشگاه‌های: الزهرا، بوعلی‌سینا همدان، دامغان، زنجان، سمنان، فردوسی مشهد، مازندران و ولیعصر(عج) رفسنجان.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1396 تا مهرماه 1397

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، دامغان، سمنان و علامه طباطبایی.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1397 تا مهرماه 1398

دانشگاه‌های: آزاد اسلامی واحد شیراز، بین‌المللی امام خمینی (ره)، تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، خلیج فارس، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد ، ملایر و ولی عصر (عج) رفسنجان.