حامیان انجمن ریاضی ایران
مؤسسات و نهادهای زیر با كمک‌ها و پشتیبانی‌های خود از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از این حمایت‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزار است.

  • شهرداری منطقه 6 تهران: شهرداری منطقه 6 تهران، ساختمان واقع در پارک ورشو تهران را به دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تخصیص داده است.
  • معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری: این معاونت در تأمین هزینه‌های ممیزی و اجرای پروژه‌ها كمک‌های مؤثری را به انجمن نموده كه قابل تقدیر و تشكر است.
  • كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: این كمیسیون هر ساله مبلغی را به عنوان كمک بلاعوض به هر كدام از انجمن‌های علمی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد.
  • اعضای حقوقی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیر در دوره ذكر شده با پرداخت حق عضویت حقوقی، از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. از رؤسا، مسئولان و نمایندگان انجمن در این مؤسسه‌ها قدردانی می‌شود.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1396 تا مهرماه 1397

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دامغان، سمنان و علامه طباطبایی.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1397 تا مهرماه 1398

دانشگاه های:  آزاد اسلامی واحد شیراز، بین‌المللی امام‌خمینی، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، خلیج‌فارس، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی امیرکبیر،  فردوسی مشهد، ملایر و ولی‌عصر(عج) رفسنجان.