اولین جلسه هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره مهر 1398- شهریور 1401) در تاریخ 98/10/18 برگزار گردید. در این جلسه، درباره موضوعات متعددی شامل چگونگی کیفیت بخشی داوریها، چگونگی جذب مقالات با کیفیت بالا، انجام برخی اصلاحات در وبسایت‌ داخلی بولتن و وبسایت زیرمجموعه اشپرینگر، و تعداد ادیتورهای تخصص‌های مختلف، بحث و بررسی بعمل آمد و تصمیماتی گرفته شد.

اولین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره 1401-1398)

نهمین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران، ساعت 14 روز دوشنبه چهارم شهریور 1398، همزمان با برگزاری پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این جلسه کاندیداهای عضویت در دوره بعدی هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران مورد بررسی قرار گرفتند.


هشتمین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران، روز چهارشنبه، 98/4/5 در دبیرخانه انجمن برگزار شد. آقای دکتر ابراهیمی ویشکی گزارشی از نتایج این جلسه، رای گیری و نامه هیأت تحریریه مبنی بر پیشنهاد سردبیر جدید بولتن در جلسه شورای اجرایی ارائه نمودند. شورای اجرایی با سردبیری آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه موافقت نمود. با توجه به اتمام دوره مسئولیت آقای دکتر ابراهیمی ویشکی به عنوان سردبیر بولتن، همچنین از زحمات و تلاش های بی‌دریغ ایشان که موجب ارتقای بولتن گردید تشکر و قدردانی شد.