اولین جلسه‌ی شورای اجرایی

 اولین جلسۀ شورای اجرایی منتخب انجمن ریاضی ایران (دورۀ مهر ماه 91 تا شهریور 94)  بنا به دعوت رئیس انجمن بر اساس مادۀ 6-16 اساسنامه ، در تاریخ 23/5/91 در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران با شرکت رئیس انجمن و کلیۀ اعضای اصلی تشکیل شد و پس از رای گیری کتبی آقای دکتر محمدعلی دهقان به عنوان رئیس انجمن و آقای دکتر سید منصور واعظ پور به عنوان خزانه دار (دورۀ مهر ماه ۹۱ تا شهریور ۹۴ ) انتخاب شدند.

 

 

 اعضای منتخب شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران دورۀ مهر ۱۳۹۱  تا مهر ۱۳۹۴

 

 اعضای  اصلی:

 

ردیف

نام نام خانوادگی

محل کار

1

دکتر محمد علی دهقان

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2

دکتر عباس سالمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

دکتر مجید میرزاوزیری

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر سید منصور واعظ پور

دانشگاه امیرکبیر

5

دکتر طاهر قاسمی هنری

دانشگاه خوارزمی

6

دکتر مسعود آرین نژاد

دانشگاه زنجان

7

دکتر عبدالعزیز عبداللهی

دانشگاه شیراز

8

دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 اعضای  علی البدل :

 

ردیف

نام نام خانوادگی

محل کار

1

دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس

2

دکتر بیژن دواز

دانشگاه یزد

3

دکتر مجید سلیمانی دامنه

دانشگاه تهران

 

 

 بازرسان:

 

ردیف

نام نام خانوادگی

محل کار

1

رشید زارع نهندی

دانشگاه علوم پایه زنجان

2

دکتر کریم ایواز

دانشگاه تبریز

 

 

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Tuesday the 19th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.