کاندیداهای انتخابات شورای اجرایی (دروه سی ام 1400 - 1397 )

لیست کاندیداهای سی امین دوره انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برای دوره سالهای 97 تا 1400 به شرح زیر است:

آقای دکتر علی ایرانمنش، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر کریم ایواز، برنامه ها، رزومه 

آقای دکتر افشین بهمرام، برنامه ها، رزومه 

خانم دکتر فائزه توتونیان، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر غلامرضا حجتی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر قربانعلی حقیقت دوست، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر محمدرضا درفشه، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر علی رجایی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر شهرام رضاپور، برنامه ها، رزومه 

آقای دکتر احمد صفاپور، برنامه ها، رزومه 

آقای دکتر علیرضا عبداللهی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر جواد فرضی، برنامه ها، رزومه

خانم دکتر زهرا گویا، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر مهرداد لکستانی، برنامه ها، رزومه

خانم دکتر مژگان محمودی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر حمید موسوی، برنامه ها، رزومه

آقای دکتر سید منصور واعظ پور، برنامه ها، رزومه

 

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Wednesday the 22nd. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.